Dagens vers

25.11.2015: 5 Mos 30,15-19

15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. ...

Ordet.be - Ressursside til de nye søndagstekstene.
Fargeleggingstegninger, punkter til prekenen med salmeforslag og godkjent samtaleopplegg. Bibeldrama, idebank, temaoversikt og mye mer.

hengerkapellet.com

Bønnekalenderen på Google.

Nå kan du få bønnekalenderen på Google.

Du kan får kalenderen inn på pc, smartphone, iphone, ipad mm.

Bruke denne lenken og trykke på knappen nede til høyre på kalenderen:

 

  

Velkommen!

Vi trenger alle noen som ber for oss. Bønn for Den norske kirke er opprettet for særlig å sette fokus på bønn for lederne i Norges største kirkesamfunn; Den norske kirke.


Vi ber for og sender ut bønneemner på e-post før alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke og vi håper at flest mulig vi være med oss å be for lederne i vår kirke og deres møter.

Hva våre ledere bestemmer i dag får over tid konsekvenser for oss i vår lokale kirke og 

Hilsen fra Bønn for Den norske kirkes styre 10. oktober 2015.

Vi har en stor Gud!

Be for de som er valgt til bispedømmerådene!

Vedlagt ligger en forløpig oversikt over de nye bispedømmerådene. De 12 siste repsentantene (3 i Agder og Telemark, 3 i Bjørgvin, 3 i Møre og 3 i Tunsberg blir valgt i slutten av oktober eller november av de nyvalgte menighetsrådene). Husk også å be for disse valgene.

I tillegg til de som står på listene sitter bispedømmes biskop i bispedømmerådet. Dessuten stiftsdirektøren(sakdforbereder) og en sekretær. De øvrig ansatte på bispedømmekontoret kommer inn i møtene når det taes opp en sak som de har foreredt.

Be for Ungdommens kirkemøte

Be for ungdommens kirkemøte.

Be om åndelig vekst, nød og fornyelse.

 

Mer info kan dere finne her.

Syndiker innhold