Dagens vers

25.01.2015: Joh 9,1-7.35b-38

1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. ...

35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» ...

Ordet.be - Ressursside til de nye søndagstekstene.
Fargeleggingstegninger, punkter til prekenen med salmeforslag og godkjent samtaleopplegg. Bibeldrama, idebank, temaoversikt og mye mer.

hengerkapellet.com

Bønnekalenderen på Google.

Nå kan du få bønnekalenderen på Google.

Du kan får kalenderen inn på pc, smartphone, iphone, ipad mm.

Bruke denne lenken og trykke på knappen nede til høyre på kalenderen:

https://www.google.com/calendar/embed?src=bnkirke%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no">

  

Velkommen!

Vi trenger alle noen som ber for oss. Bønn for Den norske kirke er opprettet for særlig å sette fokus på bønn for lederne i Norges største kirkesamfunn; Den norske kirke.


Vi ber for og sender ut bønneemner på e-post før alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke og vi håper at flest mulig vi være med oss å be for lederne i vår kirke og deres møter.

Hva våre ledere bestemmer i dag får over tid konsekvenser for oss i vår lokale kirke og 

Bli med å be for Kirkemøtet i Trondheim i perioden 9.-15. april

Vi planlegger å ha bønn døgnet rundt i Trondheim når Den norske kirkes storting - Kirkemøtet har sitt årlige møte.

Har du lyst å være med å forbeder for dette i Trondheim kan du gi beskjed om dette til Ola Eriksrud, tlf 91101027 eller ola@kirkenbe.no.

Parktisk sett deler vi døgnet i 2,5 timeres bønnetider (om natten har vi lengre vakter) og det er alltid to eller fler som har bønnevakt.

Så vær frimodig å bli med på denne spennende bønneuken og bli overrasket over Guds gode velsignelser! 

.

.

Bønn for Samisk kirkeråd og Kirkerådet i Rogaland 7.-12. des

Søn 7. des kl 11. Vi deltar og Jo Hedberg taler på gudstjenesten på bedehuset, Klepp stasjon.

Man 8.des kl 10-18 Bønn for Samisk kirkeråd på Klepp stasjon.(Menighetens lokaler i den gamle stasjonsbygningen).
Tirs 9. des kl 9-15. Bønn for Samisk kirkeråd på Klepp stasjon.
 

Tors 11.des kl 10-19 Bønn for Kirkerådet i Føyland og Orstad kyrkje. (Kapellet til venstre når du har gått inni kirken).
Fre 12.des kl 9-16. Bønn for Kirkerådet i Føyland og Orstad kyrkje.

Bønn for Mellomkirkelig råds møte 27. og 28. november i Hegra kirke

Torsdag 27.nov kl 10-19 Hegra kirke, Trondheim.
Fredag  28.nov kl 9-16 i Hegra kirke

Mellomkirkelig råd kommer blant annet til å revidere hvem Den norske kirke skal støtte i Midtøsten. Be om beslutninger etter Guds vilje.

Velkommen til bønn, bibellesning, samtale og sang.
Kom og gå når det passer.


Onsdag 26.nov kl 19 i Hegra kirke. Inspirasjonsmøte om tilgivelse og tilbedelse.
Lovsang, tale, bønn og info
Arr. Bønn for Den norske kirke
 

.

.

25 ting som hindrer bønnesvar (stikkord)

Biskop Partick Opembe fra Mombasa i Kenya har utarbeidet en oversikt over hva bibelen sier kan hindre at vi får det bønnesvaret Gud ønsker å gi oss når vi ber.

 

Du kan finne hans noter om dette på norsk her: http://www.ordet.be/node/263

Stikkord fra talen om Kraft i bønn på engelsk finner du under.

Syndiker innhold