Dagens vers

24.10.2014: 1 Joh 1,8-2,2

8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. ...

1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. ...

Ordet.be - Ressursside til de nye søndagstekstene.
Fargeleggingstegninger, punkter til prekenen med salmeforslag og godkjent samtaleopplegg. Bibeldrama, idebank, temaoversikt og mye mer.

hengerkapellet.com

Bønnekalenderen på Google.

Nå kan du få bønnekalenderen på Google.

Du kan får kalenderen inn på pc, smartphone, iphone, ipad mm.

Bruke denne lenken og trykke på knappen nede til høyre på kalenderen:

https://www.google.com/calendar/embed?src=bnkirke%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no">

  

Velkommen!

Vi trenger alle noen som ber for oss. Bønn for Den norske kirke er opprettet for særlig å sette fokus på bønn for lederne i Norges største kirkesamfunn; Den norske kirke.


Vi ber for og sender ut bønneemner på e-post før alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke og vi håper at flest mulig vi være med oss å be for lederne i vår kirke og deres møter.

Hva våre ledere bestemmer i dag får over tid konsekvenser for oss i vår lokale kirke og 

Bønn for bispemøtet 13.-17. okt

Velkommen til bønn for Bispemøtet:

Man 13. okt kl 12-18 Bønn for bispemøtet i Bodø domkirke. Bønn og lovsang fra kl 12 v/Grete Jarlesdatter Vangstad, Ingjerd og Jo Hedberg mfl.

Tir 14. okt kl 09-18 Bønn for bispemøtet i Bodø domkirke.

Ons 15. okt kl 09-1130 Bønn for bispemøtet i Bodø Misjonskirke og kl 13.30-17.30 i Fauske kirke.

Tor 16. okt kl 09-18 Bønn for bispemøtet i Saltdal kirke.

Fre 17. okt kl 12-15 Bønn i Dolstad kirke, Mosjøen.

Kl 19: Inspirasjonsmøte: Om tilgivelse, starten på et nytt liv. Frelsesarmeen, Mosjøen.

 

Kommentar til temanummeret om bønn og helbredelse

Dette temanummer av bønnebladet er skrevet særlig med henblikk på ledere, forbedere og sjelesørgere i kirken. Blad er et innspill og hjelp i arbeidet. De som synes dette bladet blir for innviklet eller utfordrende kan med frimodighet legge det vekk. Likevel vi vi oppmuntre den enkelte til å prøve dette med å tilgi andre, noe vi er svake på i vår tradisjon. Legg særlig merke til definisjonen av å tilgi ut ifra Rom 12, 19 (s 8 i bladet) Kanskje det kan gjøre sin gode virkning også i ditt liv?

25 ting som hindrer bønnesvar (stikkord)

Biskop Partick Opembe fra Mombasa i Kenya har utarbeidet en oversikt over hva bibelen sier kan hindre at vi får det bønnesvaret Gud ønsker å gi oss når vi ber.

 

Du kan finne hans noter om dette på norsk her: http://www.ordet.be/node/263

Stikkord fra talen om Kraft i bønn på engelsk finner du under.

.

.

Bønn for valg av biskop og Kirkerådet i Tromsø

Velkommen til bønn for Kirkerådet:

Onsdag 24. sept kl 10-19 i Tromsø Normisjon. (dagen da Kirkerådet velger biskop i Nord-Hålogaland).
Torsdag 25. sept kl 09-19 i Tromsdalen kirke. (Presantasjon av den nye biskopen i Tromsø domkirke kl 11).
Fredag 26. sept kl 09-16 i Kvaløy kirke.

 

Andre bønneemner for Kirkerådets møte disse dagene:

Arbeidet med å skille stat og kirke:

Bønnedager i Malvik Kirke 16-17.sept.

Det blir bønn i Malvik kirke utafor Trondheim ang. Samisk kirekråd sitt møte 16-17 sept.

Alle er velkommen. Bønn 10-17 tirsdag og 9-16 på onsdag.

Syndiker innhold