Dagens vers

07.10.2015: 1 Mos 29,15-20

15 En dag sa Laban til Jakob: «Du skal da ikke tjene hos meg for ingen ting, selv om du er min frende. Si meg hva du vil ha i lønn!» ...

Ordet.be - Ressursside til de nye søndagstekstene.
Fargeleggingstegninger, punkter til prekenen med salmeforslag og godkjent samtaleopplegg. Bibeldrama, idebank, temaoversikt og mye mer.

hengerkapellet.com

Bønnekalenderen på Google.

Nå kan du få bønnekalenderen på Google.

Du kan får kalenderen inn på pc, smartphone, iphone, ipad mm.

Bruke denne lenken og trykke på knappen nede til høyre på kalenderen:

https://www.google.com/calendar/images/calendar_plus_no.gif

  

Velkommen!

Vi trenger alle noen som ber for oss. Bønn for Den norske kirke er opprettet for særlig å sette fokus på bønn for lederne i Norges største kirkesamfunn; Den norske kirke.


Vi ber for og sender ut bønneemner på e-post før alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke og vi håper at flest mulig vi være med oss å be for lederne i vår kirke og deres møter.

Hva våre ledere bestemmer i dag får over tid konsekvenser for oss i vår lokale kirke og 

Be for de som er valgt til bispedømmerådene!

Vedlagt ligger en forløpig oversikt over de nye bispedømmerådene. De 12 siste repsentantene (3 i Agder og Telemark, 3 i Bjørgvin, 3 i Møre og 3 i Tunsberg blir valgt i slutten av oktober eller november av de nyvalgte menighetsrådene). Husk også å be for disse valgene.

I tillegg til de som står på listene sitter bispedømmes biskop i bispedømmerådet. Dessuten stiftsdirektøren(sakdforbereder) og en sekretær. De øvrig ansatte på bispedømmekontoret kommer inn i møtene når det taes opp en sak som de har foreredt.

Be for Ungdommens kirkemøte

Be for ungdommens kirkemøte.

Be om åndelig vekst, nød og fornyelse.

 

Mer info kan dere finne her.

25 ting som hindrer bønnesvar (stikkord)

Biskop Partick Opembe fra Mombasa i Kenya har utarbeidet en oversikt over hva bibelen sier kan hindre at vi får det bønnesvaret Gud ønsker å gi oss når vi ber.

 

Du kan finne hans noter om dette på norsk her: http://www.ordet.be/node/263

Stikkord fra talen om Kraft i bønn på engelsk finner du under.

Syndiker innhold