Dagens vers

18.09.2014: 1 Kor 13,7-13

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
          
   
...

Ordet.be - Ressursside til de nye søndagstekstene.
Fargeleggingstegninger, punkter til prekenen med salmeforslag og godkjent samtaleopplegg. Bibeldrama, idebank, temaoversikt og mye mer.

hengerkapellet.com

Bønnekalenderen på Google.

Nå kan du få bønnekalenderen på Google.

Du kan får kalenderen inn på pc, smartphone, iphone, ipad mm.

Bruke denne lenken og trykke på knappen nede til høyre på kalenderen:

https://www.google.com/calendar/embed?src=bnkirke%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no">

  

Velkommen!

Vi trenger alle noen som ber for oss. Bønn for Den norske kirke er opprettet for særlig å sette fokus på bønn for lederne i Norges største kirkesamfunn; Den norske kirke.


Vi ber for og sender ut bønneemner på e-post før alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke og vi håper at flest mulig vi være med oss å be for lederne i vår kirke og deres møter.

Hva våre ledere bestemmer i dag får over tid konsekvenser for oss i vår lokale kirke og 

Kommentar til spesialbladet om bønn og helbredelse

Vi vil understreke at dette er et spesial nummer og at bladet er skrevet særlig med henblikk på ledere, forbedere og sjelesørgere i kirken. Blad er et innspill og hjelp i arbeidet. De som synes dette bladet blir for innviklet eller utfordrende kan med frimodighet legge det vekk. Likevel vi vi oppmuntre den enkelte til å prøve dette med å tilgi andre, noe vi er svake på i våre generasjon. Legg da særlig merke til definisjonen av å tilgi ut ifra Rom 12, 19 (s 8 i bladet) Kanskje det vil gjøre sin gode virkning også i ditt liv.

Bønnedager i Malvik Kirke 16-17.sept.

Det blir bønn i Malvik kirke utafor Trondheim ang. Samisk kirekråd sitt møte 16-17 sept.

Alle er velkommen. Bønn 10-17 tirsdag og 9-16 på onsdag.

25 ting som hindrer bønnesvar (stikkord)

Biskop Partick Opembe fra Mombasa i Kenya har utarbeidet en oversikt over hva bibelen sier kan hindre at vi får det bønnesvaret Gud ønsker å gi oss når vi ber.

 

Du kan finne hans noter om dette på norsk her: http://www.ordet.be/node/263

Stikkord fra talen om Kraft i bønn på engelsk finner du under.

Syndiker innhold