Dagens vers

30.03.2015: Joh 12,12-19

12 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. ...

Ordet.be - Ressursside til de nye søndagstekstene.
Fargeleggingstegninger, punkter til prekenen med salmeforslag og godkjent samtaleopplegg. Bibeldrama, idebank, temaoversikt og mye mer.

hengerkapellet.com

Bønnekalenderen på Google.

Nå kan du få bønnekalenderen på Google.

Du kan får kalenderen inn på pc, smartphone, iphone, ipad mm.

Bruke denne lenken og trykke på knappen nede til høyre på kalenderen:

https://www.google.com/calendar/embed?src=bnkirke%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no">

  

Velkommen!

Vi trenger alle noen som ber for oss. Bønn for Den norske kirke er opprettet for særlig å sette fokus på bønn for lederne i Norges største kirkesamfunn; Den norske kirke.


Vi ber for og sender ut bønneemner på e-post før alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke og vi håper at flest mulig vi være med oss å be for lederne i vår kirke og deres møter.

Hva våre ledere bestemmer i dag får over tid konsekvenser for oss i vår lokale kirke og 

Oversikt over budsjettmøtene med bispedømmene i mars.

Styringssamtale/budsjettmøte mellom Kirkerådet og det enkelte bispedømme i mars 2015.   
Dette er første året Kirkerådets stab leder møtene.

Litt om Sabbatsåret og bønn for Norges grenser

Litt om Sabbatsåret og Jubelåret. Trykk her!

Info om hvorfor det kan være lurt å be for våre grenser. Trykk her!

Bli med å be for Kirkemøtet i Trondheim i perioden 9.-15. april

Vi planlegger å ha bønn døgnet rundt i Trondheim når Den norske kirkes storting - Kirkemøtet har sitt årlige møte.

Har du lyst å være med å forbeder for dette i Trondheim kan du gi beskjed om dette til Ola Eriksrud, tlf 91101027 eller ola@kirkenbe.no.

Parktisk sett deler vi døgnet i 2,5 timeres bønnetider (om natten har vi lengre vakter) og det er alltid to eller fler som har bønnevakt.

Så vær frimodig å bli med på denne spennende bønneuken og bli overrasket over Guds gode velsignelser! 

Bønn for Bispemøtet og nominsjonskomiteene i Trøndelag 9.-13. febr

Bønn for Bispemøtet/kirkevalget:
Mandag 9.feb. kl 10-19, Lånke kirke.
Tirsdag 10. feb. kl 9-19.Stadsbygd krk.
Onsdag 11. feb. kl 9-18. Stadsbygd krk.

Onsdag 11. feb.kl 19 Frengen kirke. Inspirasjonsmøte:
Tilgivelsens og tilbedelsens betydning for menigheten?

Bønn for Bispemøtet/kirkevalget:
Torsdag 12. feb. kl 9-19. Malvik kirke.
Fredag 13. feb. kl 9-16. Malvik kirke.

Velkommen til bønn, bibellesning, sang og samtale.

Bibel, bønn og fastehelg for Kirkemøtet, vår kirke, land og folk 6.-8. mars. - med Det nye testamentet - minutt for minutt!

 Velkommen til Bibel, bønn og fastehelg i Søndre Slagen kirke, Tønsberg.

Oversikt over nominasjonkomiteenes møter i februar (oppdatert 6. feb)

Nominasjonskomiteene har nå sine møter der de skal lage lister til bispedømmerådene/Kirkemøtet. De skal gjøre bestemme hvem som får stille på felleslistene til valget og hvordan disse skal være prioritert. I alle bispedømmer er det tre komiteer:  En for prestenes representat, en for de ansattes representant (lek tilsatt) og en for de vanlige kirkemedlemmene(leke medlemmer). Se oversikten under over komiteene. Komiteene skal levere sitt arbeide senest 1. mars 2015. 

Helt nederst på denne siden finnes listen i utskriftsformat under vedlegg.

.

De har møte i Oslo og skal bla behandle følgende saker:

- Reformasjonsmarkeringen i 2017

- Kirkemøte - saken om Religionsmøte og religionsdialog.

- Fordeling av midler fra Opplysningsvesenes fond til søsterkirker og økumeniske organisasjoner.

- Klimasaker.

- Den norske kirkes(DNK) strategi for kjønn og likestilling.

- Oppnevning av varamedlem til DNKs nord/sør-informasjon i 2015.

mm

* Be om at Bibelens Ord blir det styrende fokus i alle saker og vedtak.

Bønn for Kirkerådet og programmet til Bønn for Bodø 29. jan-1.febr

Vi har bønn for Kirkerådet sammen med og i Bønn for Bodø`s bønnelokaler i Misjonskirken i Bodø 

torsdag 29. jan kl 11.30- 19 og fredag 30. jan kl 9-16. Vi vil også delta på Bønn for Bodø fredag kveld og lørdag.

Øvrig program for Bønn for Bodø, finnes her.

Program for Kirkerådets møte:

Torsdag 29. jan kl 10.30-15.30 Seminar om Kirkerådets oppgaver og profil i fremtidens kirke.

25 ting som hindrer bønnesvar (stikkord)

Biskop Partick Opembe fra Mombasa i Kenya har utarbeidet en oversikt over hva bibelen sier kan hindre at vi får det bønnesvaret Gud ønsker å gi oss når vi ber.

 

Du kan finne hans noter om dette på norsk her: http://www.ordet.be/node/263

Stikkord fra talen om Kraft i bønn på engelsk finner du under.

Syndiker innhold